Razvoj poslovne infrastrukture

Trajanje natječaja

» 15.09.2016. - 31.12.2016.

Referenca

» -

Tip sredstava

» Bespovratna sredstva

Budzet

» 380.000.000,00 HRK

Predmet: Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture. 

Svrha (Cilj): Razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom. Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. 

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kuna
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.  

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave (JLS/JRS) i Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu.  

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.
 
Prihvatljivi partneri su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) može imati samo jednu projektnu prijavu. Prijavitelju ne može biti dodijeljeno više od jedne potpore. Suradnik i/ili partner na projektu može biti prijavitelj vlastite projektne prijave. 

Prihvatljive aktivnosti:  

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

a) Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima

b) Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.  

Rok za podnošenje projektne prijave: Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2016. godine

Potpunu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje