Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Trajanje natječaja

» 19.03.2014. - 30.06.2015.

Referenca

» http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40

Tip sredstava

» Bespovratna sredstva

Budzet

» 34.679.375,00 HRK

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, informacijske i komunikacijske tehnologije
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

 

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te unapređenje poslovnog okruženja postići će se primjenom sveobuhvatnog pristupa glavnim strateškim potrebama malog i srednjeg poduzetništva, kroz radnje koje imaju za cilj poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje proizvodnih investicija i jačanje njihove održivosti i konkurentnosti.
Dodjelom potpora male vrijednosti (de minimis) nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa u mikro, malim i srednjim poduzećima. Poziv je usmjeren ka podupiranju razvoja inovativnih i naprednih e-poslovnih rješenja kako bi se poduzetnicima putem korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) omogućilo rješavanje specifičnih poslovnih problema, a s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.
Ovim Pozivom će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke za informatičku opremu i softver, što će poticati uvođenja naprednih e-poslovnih modela u mikro, mala i srednja poduzeća te poticati konkurentnost istih putem informatizacije poslovnih procesa.

 

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40