Kompetentnost i razvoj MSP

Trajanje natječaja

» 17.05.2016. - 31.12.2016.

Referenca

» -

Tip sredstava

» Bespovratna sredstva

Budzet

» 867.000.000,00 HRK

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak:  U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 20. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 867.000.000,00  kuna.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. 

 

Prihvatljive aktivnosti:

Regionalne potpore (ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu) 

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele,
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, 
 • trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač,
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme,
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta,
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta, 
 • nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup materijalne imovine ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu, 
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
  troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora. 

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP  

 • usluge upravljanja projektom,
 • usluge stručnog nadzora građenja,
 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta,
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt),
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta. 

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima 

 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora. 

Potpore za usavršavanje

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci,
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja,
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja, 
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju. 

Potpore male vrijednosti (de minimis) 

 • troškovi pripreme natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta ulaganja (prihvatljivi od dana objave Poziva), 
 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta), 
 • troškovi promidžbe i vidljivosti. 


Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 1. lipnja 2016. godine.

Natječajna dokumentacija

VAŽNO - 1. IZMJENA POZIVA!

Dana 18. svibnja 2016. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije objavljene 17. svibnja 2016. godine.

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti ovdje:

I. izmjena dokumentacije (.zip)